✅ BITEXA: Start: 14/08/ 2019 Status: Paying
✅ TECHVISION: Start: 14/08/ 2019 Status: Paying
✅ EXNGLORY: Start: 25/09/ 2019  Status: Paying
✅ UNITRADE ENTERPRISES: Start: 28/09/ 2019  Status: Paying
✅ FINDAX CAPITAL: Start: 01/10/ 2019  Status: Paying

INSURANCE

I. BẢO HIỂM LÀ GÌ?

Bảo hiểm hay khoản bồi thường tổn thất là một quỹ tiền mặt được admin của Dự án HYIP chi trả hoặc được trích ra từ quỹ chung của HYIPCARE.GLOBAL nhằm đền bù sự tổn thất của Nhà đầu tư, một hoặc toàn phần tại một dự án đầu tư  (Project) cụ thể có thông báo được bảo hiểm từ phía HYIPCARE.GLOBAL

Ví dụ: Dự án đầu tư ( Project) ABC đóng bảo hiểm với số tiền 1000$ cho chương trình của họ tại HYIPCARE.GLOBAL, điều này có nghĩa là trong trường hợp lừa đảo, số tiền 1000$ này sẽ được chia lại theo tỉ lệ bị tổn thất cho toàn bộ nhà đầu tư đăng kí đầu tư trực tiếp dưới link của HYIPCARE.GLOBAL đủ điều kiện nhận được bảo hiểm. Bảo hiểm chính là một cách để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư

Ngoài ra, HYIPCARE.GLOBAL sẽ có các khoản bảo hiểm đột xuất, nghĩa là dự án có thể không được admin của dự án HYIP đóng tiền bảo hiểm, mà số tiền bảo hiểm này được HYIPCARE.GLOBAL lấy từ tài khoản cá nhân và bù đắp các tổn thất cho các Nhà đầu tư.

Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào  Dự án đầu tư ( Project).

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Đăng kí tài khoản và đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của HYIPCARE.GLOBAL tại Dự án ( Project) được bảo hiểm theo thông báo;

2. Đã gửi yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB) tại Dự án đầu tư ( Project) có bảo hiểm theo thông báo, đây là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chúng tôi có thể xác minh rõ thông tin cũng như có số liệu thống kê chính xác nhất nhằm tránh các trường hợp lừa đảo. Nếu bạn không đặt đơn yêu cầu RCB chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu bảo hiểm từ bạn.

3. Đầu tư vào gói (kế hoạch) đầu tư mà HYIPCARE.GLOBAL khuyến nghị đầu tư, bạn có thể xem tại phần “Khuyến nghị đầu tư” trong bài viết giới thiệu, đánh giá về Dự án đầu tư (Project)

4. Chỉ bảo hiểm cho khoản tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư  của dự án (Project) [là khoản tiền gửi bạn phải gửi trực tiếp từ ví cá nhân của bạn (Ví PM, Ví Blockchain, Ví Coinbase,…) vào chương trình (dự án) đầu tư]

5. Báo danh trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm phía HYIPCARE.GLOBAL bắt đầu mở đơn yêu cầu bảo hiểm.

6. Gửi yêu cầu nhận Bảo Hiểm qua form Request Insurance

III. CÁCH THỨC TÍNH TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm nhận được = (Quy mô bảo hiểm : Tổng số tiền tổn thất) x Số tiền tổn thất của cá nhân

Số tiền tổn thất của cá nhân = Tiền đầu tư – RCB – Lãi đã nhận từ dự án

IV. THỜI GIAN THANH TOÁN BẢO HIỂM

Thời gian nộp đơn yêu cầu bảo hiểm sẽ kéo dài trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm phía HYIPCARE.GLOBAL bắt đầu mở đơn yêu cầu và sẽ mất 1- 4 ngày tiếp theo để tính toán và chuyển tiền bồi thường cho bạn. Vì vậy tính từ thời điểm phía HYIPCARE.GLOBAL có thông báo bồi thường đến khi bạn nhận được tiền bảo hiểm sẽ kéo dài tối đa là 7 ngày.

V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Không là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link giới thiệu của HYIPCARE.GLOBAL;

2. Đầu tư vào những Dự án ( Project) không có bảo hiểm theo thông báo;

3. Đầu tư vào Dự án ( Project) có bảo hiểm nhưng đã hết hạn bảo hiểm, đã được HYIPCARE.GLOBAL thông báo ngừng bảo hiểm cho Dự án đầu tư ( Project) đó;

4. Không gửi đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng (RCB);

5. Đầu tư vào những kế hoạch không được “Khuyến nghị đầu tư“;

6. Tái đầu tư từ số tiền (số dư) trong ví tài khoản đầu tư;

8. Báo danh muộn từ ngày thứ 4 trở đi tính từ thời điểm phía HYIPCARE.GLOBAL bắt đầu mở đơn yêu cầu bồi thường (thời điểm từ ngày thứ 4 trở đi, HYIPCARE.GLOBAL bắt đầu đóng đơn yêu cầu để thực hiện tính toán việc bồi thường cho Nhà đầu tư);

9. Có những hành vi gian lận, khai khống khi lập đơn yêu cầu bồi thường: số tiền RCB, số tiền đã rút, số tiền tổn thất, ngày đầu tư, số tiền đầu tư,…Hãy lưu ý đơn yêu cầu bồi thường được chúng tôi xử lí thủ công và tính toán chi tiết từng thành viên đã gửi đơn yêu cầu nên hãy thật cẩn thận, nếu không chúng tôi có quyền từ chối đơn yêu cầu bảo hiểm từ bạn.

FORM INSURANCE 

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishVietnamese